La Pellegrina logo

Tři projekty pro každého hudebníka s profesionálním přístupem

Letní hudební kurzy společnosti La Pellegrina 2023 v Čechách a Nízozemsku:

tři projekty, ve kterých se můžete odevzdat nádherné hudbě se špičkovými lektory a stejně smýšlejícími lidmi. Projekty jsou určeny zkušeným instrumentalistům a zpěvákům. Vítáni jsou amatéři, poloprofesionálové i profesionálové, zkrátka všichni hudební nadšenci, kteří jsou pohotoví, přizpůsobiví, schopní hrát /zpívat v souboru s ostatními hráči a jejichž technická úroveň dovoluje zahrát /zazpívat své party v předem určených skladbách. Předpokladem spokojenosti všech účastníků je jejich předchozí zodpovědná příprava a technické zvládnutí svého partu před začátkem kurzu. Věk účastníků je neomezen.

Českým a slovenským účastníkům kursů pořádaných agenturou La Pellegrina nabízíme zvýhodněné podmínky, mimo jiné i snížené ceny.

1. VÍDENŠTÍ MISTŘI pro orchestr, sbor a sólisty

27. července - 6. srpna v Českých Budějovicích

 • pro sborové a sólové zpěváky, orchestrální a komorní hráče na smyčcové a dechové nástroje, klavíristy. Vítány jsou i existující soubory
 • lektoři: Martina Bernášková (flétna), Petr Bernášek (housle), Václav Bernášek (violoncello), Pavel Hořejší (viola), Dirkjan Horringa (klarinet), Libor Nováček (klavír), Mitchell Sandler (zpěv), Rudolf Sternadel (housle a viola) a další
 • dílo ke společnému nastudování: Jaro z Haydnova díla 'Roční období' (Jahreszeiten)
 • Sbor pracuje vedle Jahreszeiten na a cappella komorním sborovém repertoáru
 • instrumentalisté budou hrát každý ve dvou předem určených komorních souborech a ve velkém symfonickém orchestru
 • účastníci budou mít možnost zahrát nebo zazpívat si jednu větu z sólového koncertu nebo arii W.A. Mozarta (nebo některého z jeho současníků) za doprovodu “ad hoc” orchestru
 • kurz probíhá v příjemném prostředí Konzervatoře v Českých Budějovicích a vyvrcholí společným koncertem, pravděpodobně v katedrále

2. BAROKNÍ KURZ: Rameau & Co

13. - 19. srpna v klášteře Nieuw Sion, Nízozemsko

 • pro zpěváky (sólisty a zkušené sboristy) a instrumentalisty (pouze na dobové nástroje, ladění 415 Hz)
 • lektoři: Femke Huizinga (orchestr, housle), Hanna Lindeijer (barokní dechové nástroje), Dirkjan Horringa (zpěv a umělecký vedoucí), Ricardo Rodríguez Miranda (viola da gamba, barokní tánec), Mitchell Sandler (zpěv) a Edoardo Valorz (basso continuo)
 • dílo ke společnému nastudování: francouzská barokní hudba od Gillese, Charpentiera a Rameaua
 • každé dopoledne hraní barokní hudby v menších instrumentálních, vokálních, nebo smíšených vokálně intrumentálních ansámblech
 • kurz probíhá v příjemném prostředí bývalého kláštera a vyvrcholí společným koncertem v klášterním kostele

3. KURZ KOMORNÍ HUDBY s Kinsky triem a jejich přáteli

15. - 23. července v Českých Budějovicích

 • pro hráče na klavír, smyčcové a dechové nástroje, případně pro existující komorní soubory
 • lektoři: Lucie Sedláková Hůlová, Pavel Hůla (housle), Martin Sedlák , Jitka Vlašánková (violoncello), Veronika Böhmová (klavír), Jan Nykrýn (viola), Jan Thuri (oboe) a Ludmila Peterková (klarinet), v případě více účastníků i další
 • každý hráč hraje ve dvou komorních souborech různého složení, tedy dvě různé skladby
 • repertoár je volen na základě požadavků účastníků a doporučení lektorů. Je znám v dostatečném předstihu, aby se každý mohl připravit
 • intenzivní výuka probíhá pod vedením, nebo s aktivní účastí jednoho lektora v každém souboru
 • kurz probíhá v profesionálním prostředí Konzervatoře v Českých Budějovicích a je zakončen veřejným vystoupením všech souborů
 • N.B. Tento kurz je organizován českými lektory a na jejich odpovědnost ve spolupráci s La Pellegrina

Houslistka v kostele

Orchestr a bas v Bechyňském kostele

Klarinetistka v komořině

Koncertní sál v Budějovicích

Zpět

 

Web Analytics

 

Web Analytics